Ismet Sejfija

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA :
 
Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za javnu upravu
 
NAUČNA OBLAST:
 
Društvene nauke/Politologija
 
OBUKE:
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: