Internacionalni univerzitet u Goraždu (uslovna akreditacija)

Seada Sofovića Sofe 27

73 000 Goražde
 
 
Rok važenja uslovne akreditacije Internacionalnog univerziteta u Goraždu 2 godine
 
POSTUPAK AKREDITACIJE  
  1. Komisija stručnjaka
  2. Izvještaj Komisije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
  3. Preporuka o akreditaciji
  4. Rješenje o akreditaciji
  5. Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH