Internacionalni univerzitet u Travniku

Bunar bb - Dolac

72 270 Travnik

Rok važenja akreditacije Internacionalnog univerziteta u Travniku je 5 godina

POSTUPAK AKREDITACIJE

  1. Komisija stručnjaka
  2. Izvještaj Komisije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
  3. Preporuka o akreditaciji Internacionalnog univerziteta u Travniku
  4. Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH