Jamila Jaganjac

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:
 
Sveučilište " VITEZ", Fakultet poslovne ekonomije
 
NAUČNA OBLAST:
 
Društvene nauke/Ekonomija
 
OBUKE:
 
Teoretsko-praktična obuka – Sarajevo, 08.07.2015.
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: