Javne konsultacije

...

Izvještaj o održanim konsultacijama za Izvještaj o radu za 2023. godinu

...

Prednacrt Izvještaja o radu Agencije za 2023. godinu

...

Izvještaj o održanim konsultacijama za Program rada Agencije za 2024. godinu

...

Prednacrt Programa rada Agencije za 2024. godinu

...

Izvještaj o održanim konsultacijama za Izvještaj o radu za 2022. godinu

...

Prednacrt Izvještaja o radu Agencije za 2022. godinu

...

Odluka o načinu formiranja Komisije za izbor domaćih i medjunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa

...

Pravilnik o načinu provođenja javnog konkursa za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa

...

Odluka o kriterijima za izbor domaćih i medjunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa

...

Izvještaj o održanim konsultacijama za Program rada Agencije za 2023. godinu

...

Instrukcija o metodološkom okviru i principima za regulisanje postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa 1. i 2. ciklusa studija

...

Prednacrt Programa rada Agencije za 2023. godinu

...

Izvještaj o održanim konsultacijama za Izvještaj o radu za 2021. godinu

...

Uputstvo o izmjenama uputstva o formi i sadržaju diplome i dodatka diplome koju izdaju akreditirane visokoškolske ustanove

...

Izvještaj o održanim konsultacijama za Program rada Agencije za 2022.god.

...

Prednacrt Programa rada Agencije za 2022. godinu

...

Izvještaj o održanim konsultacijama za Izvještaj o radu za 2020.

...

Prednacrt Izvještaja o radu Agencije za 2020.godinu

...

Izvještaj o održanim konsultacijama za Program rada Agencije za 2021.

...

Prednacrt Programa rada Agencije za 2021.

...

Izvještaj o održanim konsultacijama za Izvještaj o radu Agencije za 2019.

...

Prednacrt Izvještaja o radu Agencije za 2019.

...

Izvještaj o održanim konsultacijama za Program rada Agencije za 2020.

...

Prednacrt Programa rada Agencije za 2020.

...

Izvještaj o održanim konsultacijama za Izvještaj o radu Agencije za 2018.

...

Prednacrt Izvještaja o radu Agencije za 2018. godinu

...

Prednacrt Programa rada Agencije za 2019.

...

Srednjoročni plan rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta 2019-2021

...

Popis zainteresiranih strana

...

Prednacrt Izvještaja o radu Agencije za 2017. godinu

...

Program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH za 2018. godinu

...

Srednjoročni plan rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta 2018-2020.

...

Prednacrt Izvještaja o radu Agencije za 2016. godinu

...

Prednacrt Programa rada Agencije za 2017. godinu

...

Preporuke o kriterijima i standardima Ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova, te za prestrukturiranje studijskih programa

...

Preporuke o kriterijima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini

...

Odluku o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

...

Kriteriji za akreditaciju studijskih programa u Bosni i Hercegovini

...

Srednjoročni plan rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta 2017.-2019.god.

...

Uputstvo o izmjenama Uputstva o formi i sadržaju diplome i dodatka diplome koju izdaju akreditovane visokoškolske ustanove

...

Prednacrt Programa rada Agencije za 2016.godinu

...

Srednjoročni plan rada Agencije 2016.-2018.

...

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini

...

Instrukcija o načinu davanja preporuke o akreditaciji

...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa

...

Strategija razvoja Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Prednacrt Odluke o dopuni kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini

...

Instrukcija za provođenje Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa