Konferencije/radionice

Konsultativni sastanak eksperata u Bosni i Hercegovini, Banja Luka, 4.12.2023

13. Međunarodna naučno-stručna konferencija “QUALITY 2023”, Neum, 19.-21. jun, 2023. god

Radni sastanak sa nadležnim obrazovnim vlastima, Banja Luka, 11.05.2023. god.

Radni sastanak sa nadležnim obrazovnim vlastima, Banja Luka, 21.06.2022. god

Radionica “Akreditacija studijskih programa u BiH”, Banja Luka, 02.11.2017.god

Drugi regionalni sastanak agencija i tijela za osiguranje kvaliteta, Banja Luka, 31.03.2017.

Završna javna rasprava, Banja Luka, 08.09.2016.

Okrugli sto: "Unapređenje procesa akreditacije visokoškolskih ustanova u BiH", Banja Luka, 07.07.2016.

Konferencija: "Punopravno članstvo u ENQA-i - značaj za visoko obrazovanje u BiH". Banja Luka, 09.03.2016.godine

Okrugli sto i finalna konferencija EU Twinning projekta, Sarajevo 2.-3. septembar 2015.

Radionica “Kako ojačati interno osiguranje kvalitete na visokoškolskoj ustanovi”, Banjaluka, 17.-18. 09.2014.

Radionice sa nadležnim obrazovnim vlastima, Banjaluka, 17.-18. 06.2014.

Prezentacija preporuka evropskih eksperata IPA twinning projekat, Sarajevo, 26.02.2014. godine

"Svečanost zvaničnog početka IPA Twinning projekta", Banjaluka, 08.10.2013. godine

Radionica “Jačanje sistema osiguranja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama”, Banjaluka, 29.05.2013.

Radionica “Visoko obrazovanje u BiH i EHEA – pristup međunarodnim organizacijama i programima EU “, 20.03.2013.godine, Banjaluka

ENQA General Assembly, 18-19 October 2012, Basel, Switzerland

Radionica „Novi trendovi u evropskom osiguranju kvaliteta“, Sarajevo, 11.05.2012. godine

Seminar o ulozi studenata u reformi visokog obrazovanja i osiguranju kvaliteta, Banjaluka, 29.-31.03.2012. godine

Radionica "Priprema eksternog pregleda i pisanje samoevaluacionog izvještaja", Zagreb, 08.-09. mart 2012. godine

Regionalna konferencija „Od osiguranja kvaliteta do kulture kvaliteta“, Sarajevo, 05. i 06.12.2011. godine

Embedding Quality Assurance in Doctoral Education – EQADE, Campus of the University of Heidelberg November 15-16, 2011

Agenciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ARACIS) i Sekretarijatu Bolonje, 19 – 20. oktobra 2011. godine, Bukurešt, Rumunija

Konferencija “Primjena ESG u regiji Balkana”, Beč, 16.-17. jun 2011. godine

Okrugli stol o usklađivanju i pregledu postojećih pravnih okvira za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju“, Banjaluka, 13.12.2010. godine

Radionica „Unutrašnji sistem kvaliteta – kako pripremiti samoevaluacijski izvještaj“, Sarajevo 27. – 29.10.2010. godine

Radionica “Praktični trening za sastavljanje samoevaluacijskog izvještaja“, Univerzitet Istočno Sarajevo 8 . i 9.10.2010. godine

Helsinki, 23.-24. septembar 2010.godine, Generalna skupština ENQA 2010. – Program i procedure

Radionica “Minimalni standardi i noramativi u visokom obrazovanju u BiH”, Sarajevo, 08.-09.07.2010.godine

Završne konsultacije o Kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, Banjaluka 30.jun 2010.god.

Radionica "Uloga medija u promociji osiguranja kvaliteta i reformi u visokom obrazovanju", Neum, 09.-11.06.2010.

Regionalna konferencija „Pristupanje punopravnom članstvu ENQA i EQAR“, Sarajevo, 12.maj 2010. godine

Radionica “Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini”,Banjaluka, 09.i 10. mart 2010.godine

„Obuka stručnjaka predstavnika akademske zajednice u BiH “, Banja Luka, Tuzla, Mostar, Sarajevo, 05.-08.07.2010.godine

„Obuka stručnjaka predstavnika - privrede i prakse i studenata“, Sarajevo, 06/07.09. 2010. godine

Radionica "Osiguranje kvaliteta na privatnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini”, Sarajevo, 16.-17.novembar 2009.godine

Kako osigurati kvalitet u novim doktorskim studijima?” , Beč, 29.oktobar 2009.god.