Lejla Turčilo

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političih nauka
 

NAUČNA OBLAST:

Društvene nauke/Žurnalistika

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 08.07.2010. godine
  • Praktična obuka - Mostar, 16.02.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA