Lidija Pehar

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
 

NAUČNA OBLAST:

Društvene nauke/Pedagogoja i psihologija
 

OBUKE:

 

UČEŠĆE U KOMISIJAMA