Lista akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH

Visokoškolska ustanova
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Univerzitet u Banjoj Luci
Univerzitet za poslovne studije Banja Luka
Visoka škola „Banja Luka College“
Nezavisni univerzitet Banja Luka
Univerzitet Sinergija Bijeljina
University Sarajevo School of Science and Technology
Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo - Sokolac
Univerzitet u Zenici
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Univerzitet u Sarajevu
Internacionalni Burč univerzitet
Univerzitet u Tuzli
Univerzitet Džemal Bijedić
Sveučilište u Mostaru
Visoka škola "Logos centar" u Mostaru
Univerzitet u Bihaću
Univerzitet u Travniku
Internacionalni univerzitet u Travniku
Sveučilište Hercegovina 
Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra, Tuzla
Visoka škola “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla
Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, Brčko distrikt BiH
Univerzitet “Bijeljina” Bijeljina
JU Visoka medicinska škola Prijedor
Evropski univerzitet Brčko distrikt BiH
Internacionalni univerzitet, Brčko distrikt BiH
Evropski univerzitet "Kallos" Tuzla
Visoka škola za menadžment i turizam Konjic (uslovna akreditacija)
Visoka medicinska škola zdravstva