Ljubinko Mitrović

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Paneuropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka

NAUČNA OBLAST:

Društvene nauke/Pravo

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Banja Luka, 05.07.2010. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: