Međunarodna saradnja

Budući da je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) osnovana radi provođenja dijela ciljeva iz bolonjskog procesa ,najznačajnije i najsveobuhvatnije reforme visokog obrazovanja u Evropi, pokrenute radi uspostavljanja Evropskog prostora visokog obrazovanja, značajan dio svojih aktivnosti Agencija obavlja na međunarodnom, odnosno, evropskom planu. Svi procesi koje Agencija započinje, predlaže, provodi ili zagovara trebaju biti što više usklađeni s evropskom praksom koju za države koje učestvuju u Bolonjskom procesu, sve više, harmonizuju tijela nastala kroz ovaj proces na evropskom nivou.

Slijedeći Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH, odluku Savjeta ministara BiH i čvrstu opredjeljenost cijele akademske zajednice u BiH, Agencija je definisala svoje ciljeve kroz privrženost ESG („Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja“, Bergen 2005.), te pristupanje evropskim tijelima koja daju potvrdu ispunjenosti standarda ESG. Osiguranje kvaliteta, pored stvaranja nacionalnog okvira za visokoškolske kvalifikacije i priznavanje kvalifikacija, je osnovna pretpostavka da diplome i kvalifikacije koje izdaju visokoškolske ustanove u BiH budu priznate u evropskom prostoru što će omogućiti mobilnost studenata, nastavnog osoblja, razmjenu ideja i praksi, a u konačnosti slobodan protok ljudi, odnosno radne snage kao jednog od osnovnih elemenata unutrašnjeg tržišta EU.

Djelujuću u skladu sa postavljenim ciljevima, unapređenja međunarodnog kredibiliteta, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalteta od decembra 2009. godine postala je punopravni član Međunarodne mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (INQAAHE). U februaru 2010. godine Agencija je dobila status pridruženog člana u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta (ENQA), a od maja 2010.godine, HEA je punopravna članica Mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju centralne i istočne Evrope (CEEN).

Pridruženo članstvo u  Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta omogućiće Agenciji pristup informacijama i obuci, kao i učešće na radnim skupovima i tematskim aktivnostima koje se odnose na standarde, metode i kriterije za osiguranje kvaliteta. Punopravno članstvo u ENQA i uvrštavanje na listu Evropskog registra agencija za osiguranje kvaliteta (EQAR) ciljevi su na čijoj realizaciji će raditi Agencija u narednom periodu.

Osim kroz navedene asocijacije, Agencija je uspostavila i bilateralnu saradnju sa sličnim agencijama. Ta saradnja je posebno intenzivna s agencijama iz regiona (NAT Srbija, AZVO Hrvatska, NAKVIS Slovenija, AKOKVO Crna Gora) koje se u svom radu susreću sa sličnim izazovima. Zbog toga je razmjena iskustava s ovim agencijama posebno značajna. Osim toga, Agencija je inicirala i potpisivanje Memoranduma o sаradnji s agencijama, članicama ENQA-e. Tim memorandumima se iskazuje namjera i opredijeljenost za međusobnu saradnju, te oni služe kao okvir za iniciranje posebnih bilateralnih aktivnosti. ESG potiče institucionalnu saradnju evropskih agencija koja je jedan od kriterija za prijem u punopravno članstvo ENQA-e.