Meliha Bijedić

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA :

Univerzitet u Tuzli,  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

NAUČNA OBLAST:

Društvene nauke/ Defektologija

 

OBUKE:

 Teorijska obuka – Sarajevo, 21.03.2017. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: