Mile A. Lasić

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet

NAUČNA OBLAST:

Društvene nauke/Pravo

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Mostar, 07.07.2010. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: