Mirela Duranović

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski  fakultet

NAUČNA OBLAST:

Društvene nauke/Defektologija

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 07.09.2010. godine  
  • Praktična obuka - Tuzla, 11.02.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA:

  • Studijski program I ciklusa (Bachelor degree), Socijalna edukacija, Univerzitet u Klaipedi
  • Studijski program I ciklusa (Bachelor degree), Socijalna pedagogija, Univerzitet u Siauliaiju
  • Studijski program I ciklusa (Bachelor degree), Specijalna edukacija; Grane:  1) Logopedija; 2) Korekcija pokreta; Univerzitet u Siauliaiju 
  • Studijski program I ciklusa (Bachelor degree), Socijalna pedagogija, Pedagoški fakultet u Vilniusu
  • Studijski program II ciklusa (Master degree), Grane specijalne edukacije: 1) Koordinacija specijalne edukacije; 2) Logopedija; Univerzitet u Siauliaiju
  • Studijski program II ciklusa (Master degree), Socijalna pedagogija, Univerzitet u Siauliaiju
  • Član Komisije za akreditaciju postdiplomskog akademskog magistarskog studijskog programa Inkluzivno obrazovanje, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore