Muhamed Hadžiabdić

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

NAUČNA OBLAST:

Tehničke nauke/Mašinstvo

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 08.07.2010. godine
  • Praktična obuka - Sarajevo, 18.01.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: