Odluke o izboru/poništenju

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku putničkog motornog vozila za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Banjoj Luci za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Sarajevu za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

...

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku motornog goriva za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku putničkog motornog vozila za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Sarajevu za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Banjoj Luci za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih vozila za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH

...

Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke usluga servisiranja i održavanja službenih vozila za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o nastavku postupka javne nabavke usluga servisiranja i održavanja službenih vozila za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o obustavljanju postupka nabavke usluga servisiranja i održavanja službenih vozila za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku motornog goriva za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Sarajevu za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Banjoj Luci za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku motornog goriva za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH

...

Odlika o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Banjoj Luci za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Sarajevu za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih vozila za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH

...

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku motornog goriva za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH

...

Odlika o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Banjoj Luci za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Sarajevu za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga prodaje i isporuke avio-karata za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Banjaluci za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga prodaje i isporuke avio-karata za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Sarajevu za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku tehničke opreme za potrebe Agnecije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga servisiranja i održavanje službenog vozila za potrebe Agnecije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta

...

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku motornog goriva za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Banjoj Luci za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Sarajevu za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku računarske opreme za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Banjoj Luci za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga pranja službenih vozila u Banjaluci

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Sarajevu za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga prodaje i isporuke avio-karata za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku putničkog motornog vozila

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Sarajevu za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Sarajevu za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih vozila za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Banjoj Luci za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja u Sarajevu (LOT 2) za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Odluka o poništenju dijela postupka za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja u Banjoj Luci (LOT 1) i Sarajevu (LOT 2) za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta