Petar Penda

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet

NAUČNA OBLAST:

Humanističke nauke/Anglistika

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 06.09.2010. godine  
  • Praktična obuka - Banja Luka, 30.12.2010. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: