Programi rada

...

Program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za 2024. godinu, usvojen na 45. sjednici Vijeća ministara BiH od 09.04.2024.

...

Program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za 2023. godinu, usvojen na 3. sjednici Vijeća ministara BiH od 23.02.2023.

...

Program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za 2022. godinu, usvojen na 55. sjednici Vijeća ministara BiH od 25.08.2022.

...

Program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za 2021.

...

Program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za 2020.

...

Program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za 2019.

...

Program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za 2018., usvojen na 125.sjednici Vijeća ministara od 22.12.2017.

...

Program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, usvojen na 90. sjednici Vijeća ministara od 01.02.2017.godine

...

Program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za 2016.godinu, usvojen na 44. sjednici Vijeća ministara od 17.02.2016.

...

Program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za 2015. godinu, usvojen na 6.sjednici Vijeća ministara BiH, 07.05.2015.

...

Program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za 2014. godinu, usvojen na 95.sjednici Vijeća ministara BiH, 20.05.2014.

...

Program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za 2013. godinu, usvojen na 49.sjednici Vijeća ministara BiH 08.05.2013.