Refik Šahinović

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet

NAUČNA OBLAST:

Biotehničke nauke/Poljoprivreda

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Banja Luka, 05.07.2010. godine
  • Praktična obuka - Bihać, 28.03.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: