Safet Kozarević

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet

NAUČNA OBLAST:

Društvene nauke/Ekonomija

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Tuzla, 06.07.2010. godine
  • Praktična obuka - Tuzla, 10.02.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: