Sead Pašić

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar, Mašinski fakultet

NAUČNA OBLAST:

Tehničke nauke/Mašinstvo

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Mostar, 07.07.2010. godine
  • Praktična obuka - Mostar, 17.02.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: