Sedin Kobašlija

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet

NAUČNA OBLAST:

Medicinske nauke/Stomatologija

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 08.07.2010. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: