Semra Čavaljuga

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet

NAUČNA OBLAST:

Medicinske nauke/Medicina

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 07.09.2010. godine
  • Praktična obuka - Sarajevo, 17.01.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: