Senada Karajbić
 
INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:
 
Fakultet za tjelesni odgoj i sport i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli
 
NAUČNA OBLAST:
 
Društvene nauke/Pravo
 
OBUKE:
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: