Sjednice Upravnog odbora

...

Saopštenje sa 3. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 15.05.2024. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 2. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 13.03.2024. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 1. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 31.01.2024. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 8. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 05.12.2023. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 7. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 30.10.2023. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 6. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 14.09.2023. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 5. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 13.07.2023. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 4. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 15.06.2023. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 3. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 11.05.2023. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 2. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 12.04.2023. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 1. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 17.02.2023. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 8. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 16.12.2022. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 7. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 21.10.2022. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 6. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 23.09.2022. godine u Sarajevu

...

Saopštenje sa 5. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 21.06.2022. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 4. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 31.05.2022. godine u Sarajevu

...

Saopštenje sa 3. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 19.04.2022. godine u Sarajevu

...

Saopštenje sa 2. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 10.03.2022. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 1. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 10.02.2022. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 5. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 18.11.2021. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 4. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 27.10.2021. godine u Sarajevu

...

Saopštenje sa 3. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 21.09.2021. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 2. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 07.07.2021. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 1. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 15.06.2021. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 47. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 08.03.2019. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 46. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 11.12.2018. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 45. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 03.12.2018. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 44. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 13.11.2018. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 43. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 20.06.2018. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 42. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 25.04.2018. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 41. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 14.03.2018. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 40. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 23.01.2018. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 39. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 22.12.2017. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 38. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 24.10.2017. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 37. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 13.06.2017. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 36. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 16.02.2017. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 35. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 23.11.2016. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 34. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 01.07.2016. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 33. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 25.04.2016. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 32. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održane 14.12.2015 u Banjaluci

...

Saopštenje sa 31. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta , održane 16.11.2015. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 30. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 23.03. 2015. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 29. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 15.12. 2014. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 28. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 15. 09. 2014. i 10.11. 2014. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 27. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 12.05.2014.godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 26. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 24.03.2014.godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 25. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 16.12.2013. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 24. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 07.10. i 16.12.2013. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 23. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 17.06.2013. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 22. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 28.01.2013. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 21. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 06.12.2012. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 20. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 19.11.2012. i 06.12.2012. godine u Banjaluci

...

Saopštenje sa 19. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Saopštenje sa 18. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Saopštenje sa 17. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Saopštenje sa 16. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Saopštenje sa 15. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Saopštenje sa 14. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Saopštenje sa 13. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Saopštenje sa 12. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Saopštenje sa 11. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Saopštenje sa 10. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Saopštenje sa 9. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Saopštenje sa 8.sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Saopštenje sa 7. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

...

Saopštenje sa 6. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 14.12.2009. u Banjaluci

...

Saopštenje sa 5. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 05.10.2009 u Mostaru

...

Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 25.05.2009 u Banjaluci

...

Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osigzuranje kvaliteta održane 23.3.2009. godine u Banjaluci

...

Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 12.1.2009. i 6.3.2009. godine u Banjaluci

...

Zapisnik sa 1. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 16.12.2008. godine u Sarajevu