Slavko Vukić
 
INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:
 
Zavod zdravstvenog osiguranja  Županije Posavske, Odžak
 
NAUČNA OBLAST:
 
Biotehničke nauke/Poljoprivreda
 
OBUKE:
 
UČEŠĆE U KOMISIJAMA: