SMEQA

Jačanje kapaciteta i mehanizama za unpređenje sistema osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of Quality Assurance Syistem in Higher Education in Bosnia and Herzegovina - SMEQA)

Osnovni podaci o Projektu:

  • SMEQA (Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of Quality Assurance Syistem in Higher Education in Bosnia and Herzegovina) je projekat zasnovan na potrebi bh društva za rješavanja pitanja vezanih za akreditaciju studijskih programa, unapređеnje sistema osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju i  jačanje institucionalnih kapaciteta za postupke akreditacije.
  • Koordinator Projekta je Univerzitet Zenici (UNZE).
  • Budžet Projekta je 936 000 eura i finansira ga Evropska komisija.
  • Projekat će trajati 36 mjeseci (2024.-2026.) i odvijaće se u 6 radnih paketa.

Ciljevi Projekta:

  • uspostavljanje mehanizama za unapređenje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini,
  • unapređenje modela akreditacije studijskih programa u skladu sa  najboljim evropskim praksama,
  • predlaganje najboljeg modela za sistemsko primjenjivanje Standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), što ima za cilj da Bosna i Hercegovina dobije puno članstvo u evropskim asocijacijama i incijativama za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (posebno ENQA i EQAR).