Studenti

Napomena:

Više informacija o stručnjacima predstavnicima svih kategorija možete dobiti klikom na ime i prezime stručnjaka ili možete direktno kontaktirati službe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine putem telefona +387 51 430 510 ili slanjem upita na email  info@hea.gov.ba  

Ime i prezime Ciklus studija Naučna oblast Visokoškolska ustanova
Emina Džaferović-Mašić III    
Dragana Bizić-Filipović II    
Bojan  Tešić III    
Dajana Vranješ III    
Emir Bajramovič II    
Duško  Kostić  III    
Kenana Ljuca III    
Vesna Kosmajac III    
Adnan Mujanović III    
Ajna Veladžić I Društvene nauke  
Adel Brčaninović III Biomedicina i zdravstvo  
Omar Zerem III Biomedicina i zdravstvo  
Belma Islamović II Tehničke nauke  
Melisa Ahmetović III Prirodne nauke  
Faris Trešnjo III Tehničke nauke  
Admir Sivro I Tehničke/Informacione tehnologije Sveučilište/Univerzitet "Vitez" 
Ahmedina Smajlović III Društvene Univerzitet u Tuzli 
Aida Glavinić III Biomedicina/Veterina Univerzitet u Sarajevu
Alma Ferović-Fazlić  III Humanističke/Muzika Univerzitet u Sarajevu 
Amela Ibričić III Društvene Evropski univerzitet Kallos 
Amila Hadžibeganović III Humanističke/Jezikoslovlje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Ana Grk I Humanističke/Muzika Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Anastasija Fimić I Humanističke/Muzika Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Anđela Vojnović I Tehničke/Šumarstvo Univerzitet u Banjoj Luci
Andrej Ševa I Društvene/Ekonomija Univerzitet u Banjoj Luci 
Asja Šarić III Biomedicina Univerzitet u Tuzli 
Bakir Kudić III Biomedicina Univerzitet u Sarajevu 
Božana Škorić III Društvene/Ekonomija Univerzitet u Banjoj Luci 
Branko Mandić I Biotehničke/Šumarstvo Univerzitet u Banjoj Luci
Danica Mladenović I Humnističke Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Danijela Pećanac II Društvene/Pravo Univerzitet u Banjoj Luci 
Danijela Rajić III Biotehničke/Preh. Inženjerstvo Univerzitet u Novom Sadu 
Dario Gostimirović I Društvene/Političke nauke Univerzitet u Banjoj Luci 
David Blagojević I Društvene Univerzitet u Banjoj Luci
David Đenadija I Tehničke/Elektrotehnika Univerzitet u Banjoj Luci
Dejan Pilipović III Društvene/Pravo Univerzitet u Banjoj Luci 
Dejana Savić III Prirodne/Hemija Univerzitet u Beogradu 
Dragan Spaić III Biomedicina Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Dragana Kostić II Tehničke/Hemijsko procesno inženjerstvo Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Dragana Sredić Cartes III Biomedicina Univerzitet u Novom Sadu
Džejla Idrizović III Humanističke/Pedagogija Univerzitet u Sarajevu 
Eldar Ćerim III Društvene/Socijalna pedagovija Univerzitet u Zenici 
Ena Morankić III Društvene Univerzitet u Tuzli 
Filip Cigić I Humanističke/Političke nauke Univerzitet u Banjoj Luci 
Filip Novaković III Društvene/Pravo Univerzitet u Zenici 
Gavrilo Čamber I Društvene/Pedagoško vaspitanje Univerzitet u Banjoj Luci 
Hajrudin Jupić II Tehničke/Elektrotehnika Univerzitet u Tuzli 
Hasan Talić III Tehničke/Drvna industrija Univerzitet u Bihaću 
Hristijana Stojanović III Biomedicina/Farmacija Univerzitet "BIJELJINA" 
Igor Mirjanić III Društvene/Pravo Univerzitet u Beogradu
Ivan Dodig III Društvene/Menadžment Univerzitet u Banjoj Luci 
Ivana Miljanović I Društvene Univerzitet u Istočnom Sarajevu 
Ivana Todorović III Biomedicina Univerzitet u Banjoj Luci
Jovana Vukelić II Društvene Univerzitet u Banjoj Luci 
Katarina Patrčević I Društvene Sveučilište Hercegovina 
Kristina Herceg I Društvene/Psihologija Univerzitet u Banjoj Luci 
Lamija Fatić I Tehničke/Programi i softveri Internacionalni Burch Univerzitet 
Ljubinko Stojanović I Tehničke/Računarstvo i informatika Univerzitet Sinergija 
Ljubiša Kucurski III Biomedicina Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Maid Husić II Tehničke Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Marijana Rulić I Tehničke Univerzitet u Banjoj Luci 
Marko Kalaba I Prirodne Univerzitet u Banjoj Luci 
Marko Lončar II Društvene/Političke nauke Univerzitet u Banjoj Luci 
Marko Šupić I Društvene/Bezbjednost Univerzitet u Banjoj Luci 
Mateja Aleksić I Društvene/Političke nauke Univerzitet u Banjoj Luci
Milan Ilišković I Tehničke/Elektrotehnika Univerzitet u Banjoj Luci
Milan Zelenović III Društvene/Fizičko vaspitanje Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Milana Maksimović I Biomedicina Univerzitet u Banjoj Luci 
Milena Maličević II Prirodne Univerzitet u Banjoj Luci
Milica Janjetović I Prirodne/Biologija Univerzitet u Banjoj Luci 
Milica Popović I Humanističke/Ruski i sprski jezik Univerzite u Banjoj Luci
Milica Topić I Biomedicina Univerzitet u Banjoj Luci 
Mirela Begić III Biomedicina Evropski univerzitet Kallos
Mirsad Džambić III Tehničke/Tehnologija Univerzitet u Tuzli 
Nadina Ljuca I Biomedicina Univerzitet u Tuzli
Nejla Kalabušić-Halać II Humanističke/Bosanski, Hrvatski, Srpski Univerzitet u Zenici 
Nejra Bećarević III Biomedicina Univerzitet u Tuzli 
Nejra Elkaz III Humanističke Univerzitet u Sarajevu 
Nevena Tanasić II Tehničke Evropski univerzitet Brčko 
Nikolina Radić II Društvene Evropski univerzitet Brčko 
Olja Vidičević I Društvene/Političke nauke Univerzitet u Banjoj Luci 
Petar Dujković I Biomedicina Univerzitet u Banjoj Luci 
Rade Božić II Društvene/Ekonomija Univerzitet u Subotici
Sanda Šušnjar II Prirodne Univerzitet u Beogradu
Sanin Bilić I Društvene/Međunarodni odnosi Internacionalni Burch Univerzitet 
Sanja Čenagdžija I Prirodne/Šumarstvo Univerzitet u Banjoj Luci
Sanja Karan I Društvene Univerzitet u Banjoj Luci 
Sanja Pržulj III Prirodne/Hemija Univerzitet u Beogradu
Sara Šukalo II Društvene/Psihologija Univerzitet u Banjoj Luci 
Selma Turčinović II Društvene/Poslovna administracija Internacionalni Burch Univerzitet 
Srđan Radanović I Društvene/Političke nauke Univerzitet u Banjoj Luci 
Srđan Vujasin I Tehničke/Mehatronika Univerzitet u Banjoj Luci 
Srđan Vuković III Prirodne/Nuklearna fizika Univerzitet u Novom Sadu
Sreten Milutinović I Biotehničke/Poljprivreda Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Suan Islamović III Društvene/Pravo Univerzitet u Sarajevu 
Tamara Malinović I Društvene/Bezbjednost Univerzitet u Banjoj Luci 
Taria Brkić  I Biomedicina Friedrich–Alexander University Erlangen/Nürnberg 
Tarik Suljić I Biomedicina Univerzitet u Sarajevu 
Tatjana Nović I Tehničke Univerzitet u Banjoj Luci 
Tijana Bogunović I Društvene Univerzitet u Banjoj Luci 
Umihana Mahmić III Društvene/Političke nauke Univerzitet u Sarajevu 
Valentina Knežević  I Prirodne Univerzitet u Banjoj Luci 
Vanja Cicović II Društvene/Fizičko vaspitanje Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Vedran Topić I Tehničke/Računarstvo i informatika Univerzitet u Banjoj Luci
Zoran Milinčić II Prirodne Univerzitet u Banjoj Luci