Sveučilište u Mostaru

Matice hrvatske bb

88000 Mostar

Rok važenja akreditacije Sveučilišta u Mostaru je 4 godine

POSTUPAK AKREDITACIJE

  1. Komisija stručnjaka
  2. Izvještaj Komisije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
  3. Preporuka o akreditaciji Sveučilišta u Mostaru
  4. Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH