Univerzitet u Sarajevu

Obala Kulina Bana 7/II

71000 Sarajevo

Rok važenja akreditacije Univerziteta u Sarajevu je 5 godina

POSTUPAK AKREDITACIJE

  1. Komisija stručnjaka
  2. Izvještaj Komisije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
  3. Preporuka o akreditaciji Univerziteta u Sarajevu
  4. Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH