Visoka škola “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla

Kulina bana, 2
75000 Tuzla

Rok važenja akreditacije Visoke škole “Internacionalna poslovno-informaciona  akademija” Tuzla je 5 godine.

POSTUPAK AKREDITACIJE

  1. Komisija stručnjaka
  2. Izvještaj Komisije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
  3. Preporuka o akreditaciji
  4. Rješenje o upisu Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH