Ostale aktuelnosti

Sastanak u Ministarstvu u Mostaru
17.04.2024, 08:49
Saradnja Agencije i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK
Online sastanak sa predstavnicima nadležnih obrazovnih vlasti
03.04.2024, 13:32
Unaprijeđenje procesa akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa
Dvodnevna studijska posjeta Agenciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju Škotske (UK Scotland Quality Assurance Agency in Higher Education, QAA Scotland)
26.03.2024, 15:13
U oganizaciji Inicijative za reformu obrazovanja jugoistočne Evrope (ERI SEE) i Vijeća za regionalnu saradnju (RCC), uz značajnu podršku Evropske asocijacije za...
Održana 2. sjednica UO Agencije
15.03.2024, 08:26
Informacije o aktivnostima Agencije
Prvi sastanak u okviru projekta SMEQA
29.02.2024, 15:23
Sastankom u Zenici počela implemenatacija trogodišnjeg projekta SMEQA
Radni sastanak u Ministarstvu u Sarajevu
26.02.2024, 12:06
Re(akreditacija) visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Kantonu Sarajevo
Usvojen Izvještaj o radu Agencije za 2023. godinu
31.01.2024, 12:33
Održana 1. sjednica UO u 2024. godini
Sastanak sa predstavnikom delegacije Evropske unije u BiH
18.12.2023, 13:58
Saradnja u oblasti osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH 
Održana 8. sjednica UO
08.12.2023, 10:02
Podrška Agenciji u aktivnostima u okviru SEQA-ESG II
Konsultativni sastanak eksperata u Bosni i Hercegovini
04.12.2023, 08:36
Projekat “Podrška evropskim agencijama za osiguranje kvaliteta u ispunjavanju Evropskih standarda i smjernica ( ESG)“ („Supporting European QA Agencies in meeti...