Ostale aktuelnosti

HEA na okruglom stolu „Perspektive visokog obrazovanja“
20.10.2023, 13:12
Obilježavanje godišnjice Univerziteta u Zenici
HEA na Ministarskoj konferenciji za Zapadni Balkan: Kvalitet i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju
02.10.2023, 13:11
Trendovi i razvoj u EU i Zapadnom Balkanu
Konferencija Balkanske asocijacije univerziteta u Tuzli
28.09.2023, 12:31
Akademska saradnja, izazovi i buduće perspektive na Balkanu
Usvojen Program rada Agencije za 2024. godinu
18.09.2023, 13:34
Održana 6. sjednica Upravnog odbora Agencije
Agencija na konferenciji o akreditaciji studijskih programa
26.07.2023, 11:07
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Održana 5.sjednica UO
17.07.2023, 10:18
Informacija o visokoškolskim ustanovama u BiH sa statusom akreditacije
Integracija Evropskih standarda i smjernica (ESG) u radu agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju ekonomija Zapadnog Balkana
10.07.2023, 15:59
Radionica u Zagrebu u organizaciji ERI SEE (Inicijativa za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi), RCC (Regionalni Savjet za saradnju) i AZVO (Agencija za z...
Naučno-stručna konferencija u Neumu
22.06.2023, 10:24
„Kvalitet 2023.“
Otklonjen zastoj u priznavanju visokoškolskih diploma iz BiH u Sloveniji
19.06.2023, 14:51
Slovenija ponovo priznaje visokoškolske diplome iz Bosne i Hercegovine
Održana 4. sjednica Upravnog odbora Agencije
15.06.2023, 13:35
Izvršena redovna rotacija u predsjedavanju UO Agencije. Novi predsjednik UO je prof. dr Ivo Čolak.