Ostale aktuelnosti

Održana 5.sjednica UO
17.07.2023, 10:18
Informacija o visokoškolskim ustanovama u BiH sa statusom akreditacije
Integracija Evropskih standarda i smjernica (ESG) u radu agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju ekonomija Zapadnog Balkana
10.07.2023, 15:59
Radionica u Zagrebu u organizaciji ERI SEE (Inicijativa za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi), RCC (Regionalni Savjet za saradnju) i AZVO (Agencija za z...
Naučno-stručna konferencija u Neumu
22.06.2023, 10:24
„Kvalitet 2023.“
Otklonjen zastoj u priznavanju visokoškolskih diploma iz BiH u Sloveniji
19.06.2023, 14:51
Slovenija ponovo priznaje visokoškolske diplome iz Bosne i Hercegovine
Održana 4. sjednica Upravnog odbora Agencije
15.06.2023, 13:35
Izvršena redovna rotacija u predsjedavanju UO Agencije. Novi predsjednik UO je prof. dr Ivo Čolak.
HEA na tri važna događaja svjetskog, evropskog i regionalnog nivoa
05.06.2023, 15:00
Generalne skupštine INQAAHE, CEENQA-e i sastanak TPG C u Astani, Kazahstan
Online obuke
26.05.2023, 12:31
Provedene online obuke za stručnjake - predstavnike akademske zajednice iz BiH
Sastanak direktora Hašića i rektora Gajanina
25.05.2023, 14:29
Vrednovanje visokoškolskih diploma stečenih u Bosni i Hercegovini
Imamo novu web stranicu!
25.05.2023, 14:08
Interaktivno funkcionalna web stranica sa novim obrascem za prijavu stručnjaka za akreditaciju
Radni sastanak sa nadležnim obrazovnim vlastima
11.05.2023, 14:43
Inicijativa za izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju