Učešće Agencije na radionici u okviru projekta SEQA ESG 2

29.05.2024, 17:03

Usklađivanju procesa i metoda vanjskog osiguranja kvaliteta u različitim sistemima visokog obrazovanja sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Predstavnice Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA), učestvovale su na radionici o usklađivanju procesa i metoda vanjskog osiguranja kvaliteta u različitim sistemima visokog obrazovanja sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG). Radionica je održana u Beogradu, 23. i 24. maja, u okviru SEQA ESG 2 projekta, a u organizaciji Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) i Nacionalnog tela za akreditaciju i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, (NEAQA, Srbija).

Učesnici na radionici bili su projektni partneri, i to agencije iz Azerbejdžana (TKTA), Bosne i Hercegovine (HEA BiH i AVORS), Srbije (NAT) i Ukrajine (NAQA), kao i ekspertice iz Švedske (UKÄ) i Slovačke (SAAHE).

Tema prve, od ukupno četiri planirane radionice, bila je implementacija ESG-a 2.2. i 2.3., odnosno identifikacija osnovnih izazova u sistemima u kojima djeluju gore navedene agencije. Razgovarano je o osnovnim elementima procesa vanjskog osiguranja kvaliteta, važnosti nezavisnosti agencija za osiguranje kvaliteta, te uključenosti svih relevantnih zainteresovanih strana u procesima osiguranja kvaliteta.

Učesnici su svoje izazove predstavili u formi poster prezentacija, koje su bile dobar osnov za dalje diskusije i sagledavanje glavnih izazova, ali i rješenja u cilju unapređenja sistema vanjskog osiguranja kvaliteta.

Predstavnice agencija Švedske i Slovačke, punopravnih članica ENQA-e, učesnicima su predstavile svoje sisteme visokog obrazovanja, kao i osnovne prepreke sa kojima su se susretali u dostizanju ispunjavanja standarda 2.2. i 2.3.

Tokom radionice, predstavnici ENQA-e su prezentovali naredne korake projekta, te najavili sljedeću radionicu za oktobar 2024. godine u Briselu.

Takođe, predstavljeni su i rezultati analize koju je ENQA objavila krajem prošle godine, a koja se bavi različitim pristupima agencija za osiguranje kvaliteta u implementaciji ESG 2.3. i 2.7. Analiza je dostupna na sljedećem linku.


Galerije

Učešće Agencije na radionici u okviru projekta SEQA ESG 2