Prvi sastanak projektnog konzorcija u Briselu

14.03.2023, 08:39

Predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine i Ministarstva civilnih poslova BiH, 8. i 9. marta boravili su u Briselu, gdje su učestvovali na sastanku predstavnika ministarstava i agencija za osiguranje kvaliteta zemalja Zapadnog Balkana na temu: Usklađivanje propisa sa ESG: put ka ispunjavanju ključnih obaveza Bolonjskog procesa u pogledu osiguranja kvaliteta u zemljama Zapadnog Balkana, kao i na prvom sastanku projekta SEQA ESG 2 („Supporting European QA Agencies in meeting the ESG“), u organizaciji ENQA-e.

Cilj sastanka je da se pruži podrška zemljama koje još nisu stekle punopravni status u ENQA-i, kroz diskusije na temu uslova koji su potrebni da se to postigne, kao i putem aktivnosti koje će se implementirati kroz SEQA ESG 2 projekat kojim koordinira ENQA.

Partneri u pomenutom projektu, koji će se implementirati do decembra 2025. godine, su predstavnici ministarstava i agencija za osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, Srbije, Ukrajine i Azerbejdžana.

Na događaju u Briselu svoja iskustva u usklađivanju rada sa zahtjevima ESG-a, prezentovali su predstavnici zemalja,  učesnica iz prethodnog projekta SEQA ESG (2020.-2022.), Albanije, Češke, Malte, Moldavije, Crne Gore i Slovačke.

Ovaj događaj je ujedno bio prilika za podsticanje razmjene iskustava zemalja sa različitim sistemima osiguranja kvaliteta u regionu.

Više o projektu SEQA ESG 2 možete pogledati ovdje.