Online obuke za kategoriju stručnjaka iz privrede i prakse

30.03.2023, 14:35

Banjaluka, 30.03.2023.godine – Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH nastavlja sa online obukama svih kategorija stručnjaka. Nakon što su u februaru ovu obuku prošli predstavnici iz kategorije studenti, danas su obučeni stručnjaci iz kategorije predstavnici privrede i prakse. Obuka je provedena putem platforme Adobe Connect koja ima niz opcija za visok nivo interakcije učesnika i  trenera. Nakon svake prezentacije stručnjaci su odgovarali na određen broj pitanja, te imali mogućnost diskusije po svakoj temi, kao i evaluacije provedene obuke.

Teme obuke bile su u skladu sa Priručnikom za obuke stručnjaka  i odnosile su se na:

  1. Zakonski okvir i sistem visokog obrazovanja u BiH  (terminologija, procedure, učesnici)
  2. Pravilnici  i hodogram o postupku akreditacije  definiran aktima Agencije i nadležnih obrazovnih vlasti
  3. Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini
  4. Primjer Izvještaja sa ocjenom ispunjenosti kriterija.
  5. Tok posjete visokoškolskoj ustanovi i profesionalno postupanje u procesu akreditacije

Kvalitetnija i efikasnija obuka stručnjaka jedan je od preduslova za realizaciju  preporuke ENQA Panela koje se odnose na standarde ESG 2.4 Stručnjaci u postupku evaluacije i ESG 2.6 Izvještavanje.