Saglasnost UO na Preporuke za regulisanje postupka akreditacije

18.04.2023, 08:40

Banjaluka, 12.04.2023.godine  – Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održao je  2. sjednicu u Banjaluci.

Na sjednici, kojom je predsjedavao prof. dr Suad Kunosić, data je saglasnost na dokument “Preporuke za regulisanje postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa 1. i 2. ciklusa studija u Bosni i  Hercegovini”. Riječ je o dokumentu koji je uradila Radna grupa, sastavljena od tri predstavnika Upravnog odbora Agencije, tri nadležne obrazovne vlasti (Agencija za visoko obrazovanja Republike Srpske, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo), kao i tri državna službenika Agencije. Zadatak Radne grupe je bio izrada dokumenta koji bi doprinio harmonizaciji procesa akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, imajući u vidu različita zakonska i podzakonska rješenja kojima se ovaj proces reguliše na nivou nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovim dokumentom date su preporuke nadležnim obrazovnim vlastima da u svojim pravilinicima regulišu postupke na način da propišu korake u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova, odnosno studijskih programa od propisivanja zakonskih uslova za početak obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, prava, obaveza i rokova za postupanje učesnika u procesu vanjskog osiguranja kvaliteta, trajanja i ishoda akreditacije, te upisa visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Članovi Upravnog odbora prihvatili su Metodologiju pisanja izvještaja komisije stručnjaka za akreditaciju studijskih programa I i II ciklusa studija, kao instruktivni dokument, a  koji je dio Priručnika za obuke stručnjaka za akreditaciju.