Sastanak sa predstavnikom delegacije Evropske unije u BiH

18.12.2023, 13:58

Saradnja u oblasti osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH 

Banjaluka, 18.12.2023.godine - Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercogvine, prof. dr Enes Hašić i zamjenik direktora dr Stevo Škrbić održali su sastanak sa višim političkim savjetnikom u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini Ferminom Kordobom i saradnicima.

Tokom sastanka predstavljene su aktuelne aktivnosti Agencije u razvoju visokog obrazovanja i osiguranju kvaliteta u Bosni  i Hercegovini, planovi za naredni period  te je izražena spremnost za saradnjom u ovoj oblasti.