Usvojen Izvještaj o radu Agencije za 2023. godinu

31.01.2024, 12:33

Održana 1. sjednica UO u 2024. godini

Banjaluka, 31.01.2024. - Upravni odbor Agencije održao je 1. sjednicu u 2024. godini u Banjaluci. Sjednicom je predsjedavao predsjednik UO prof. dr Ivo Čolak.

Upravni odbor Agencije jednoglasno je usvojio Izvještaj o radu Agencije za 2023. godinu.

Članovi Upravnog odbora razmatrali su i jednoglasno usvojili Akcioni plan za unapređenje osiguranja kvaliteta u Bosni i Heregovini radi usklađivanja sa ESG i ostvarivanja pretpostavki za podnošenje aplikacije za punopravno članstvo u ENQA-i. U ovom dokumentu, uz analizu trenutnog stanja osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja, navedene su najvažnije aktivnosti Agencije, Ministarstva civilnih poslova BiH, nadležnih obrazovnih vlasti i drugih nadležnih i zainteresovanih subjekata, u periodu 2024. – 2025. godine a koje će zajedno sa aktivnostima u okviru projekta “Podrška evropskim agencijama za osiguranje kvaliteta u ispunjavanju Standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja („Supporting European QA Agencies in meeting the ESG “- SEQA ESG II) kojim koordinira ENQA, biti neophodno realizirati u navedenom periodu, kao preduslov za podnošenje aplikacije za punopravno članstvo u ENQA-i.

Na 1. sjednici UO inaugurirani su i novoizabrani članovi UO, prof. dr Nenad Ponorac i prof. dr Vedad Smailagić, te reizabrani članovi, prof. dr Dženita Ljuca i prof. dr Ivo Čolak.