Održana 8. sjednica UO

Podrška Agenciji u aktivnostima u okviru SEQA-ESG II

Banjaluka, 05.12.2023. godine - Upravni odbor Agencije održao je 8. sjednicu u Banjaluci. Sjednicom je predsjedavao predsjednik UO, prof. dr Ivo Čolak.

Članovi UO razmatrali su Informaciju o održanom događaju „ State Peer counselling meeting“ (Konsultativni sastanak eksperata u Bosni i Hercegovini), 04.12.2023. godine sa zaključcima, a koji je organizovala Agencija i Evropska asocijacija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) u okviru projekta “Podrška evropskim agencijama za osiguranje kvaliteta u ispunjavanju Evropskih standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja“ (SEQA-ESG II).

Upravni odbor Agencije takođe je dao punu podršku planiranim aktivnosti na izradi Akcionog plana za razvoj osiguranja kvaliteta BiH  radi usklađivanja sa ESG i ostvarivanja pretpostavki za punopravno članstvo u ENQA-i.