HEA na tri važna događaja svjetskog, evropskog i regionalnog nivoa

05.06.2023, 15:00

Generalne skupštine INQAAHE, CEENQA-e i sastanak TPG C u Astani, Kazahstan

Astana, 31.05.-03.06.2023.godine - Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH aktivno je učestvovala na tri važna događaja svjetskog, evropskog i regionalnog nivoa u Astani (Kazahstan). Predstavnik Agencije bio je pomoćnik direktora za osiguranje kvaliteta prof. dr. Benjamin Muhamedbegović. Na Generalnoj skupštini INQAAHE (International Network Quality Assurance Agencies in Higher Education) održanoj 31.05.2023. godine,između ostalog, se raspravljalo o Strategiji za period 2023. -2027.; organizaciji naredne Generalne skupštine; Finansijskom izvještaju za prošlu godinu, izboru novih članova Izvršnog odbora; temama za INQAAHE Forum u junu 2024. i dr. 

U Astani  je takođe održan i treći sastanak radne grupe -Thematic Peer Review TPG C on QA Bolognja Follow-Up Grupe na kojem su sve agencije za osiguranje kvaliteta uključene u ovu aktivnost, predstavile izvještaje o napretku od prošlogodišnjeg sastanka održanog u ovo vrijeme u Luevenu (Belgija). Pored agencija sastanku su prisustvovali i predstavnici EQAR, BFUG Sekretarijata, ENQA, EUA, EC, ESU. Napredak HEA se odnosio na nedavno usvojene unapređene procedure za prijave i izbor stručnjaka, digitalne obuke stručnjaka na Adobe Connect platformi, procedure za akreditaciju studijskih programa, suorganizaciju međunarodne naučne konferencije „Kvalitet“ u Neumu 19 -21.06.2023.g.

Takođe, u Astani je 02. i 03. 06. 2023. g., u organizaciji  CEENQA-e  (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education) održana radionica na temu “People and Culture in QA Agencies”, kao i  Generalna skupština na kojoj su jednoglasno usvojene izmjene Statuta ove mreže, finansijski izvještaj za 2022., budžet za 2023., te izabrani novi članovi Izvršnog odbora, gdje je predstavnik HEA u ovom tijelu ponovo dobio povjerenje Skupštine CEENQA -e za novi dvogodišnji mandat.


Galerije

HEA na tri važna događaja svjetskog, evropskog i regionalnog nivoa (Astana, Kazahstan, 31.05.2023.-03.06.2023.)