Održana 5.sjednica UO

17.07.2023, 10:18

Informacija o visokoškolskim ustanovama u BiH sa statusom akreditacije

Banjaluka, 13.juli 2023.godine - Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održao je 5. sjednicu u Banjaluci,  kojоm je predsjedavao prof. dr Ivo Čolak.

Tokom sjednice, članovi UO razmatrali su više informacija, a između ostalih i Informaciju a o visokoškolskim ustanovama u BiH sa statusom akreditacije za akademsku 2022./2023.godinu. Navedena informacija je urađena s ciljem sveobuhvatnog prikaza statusa visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini te se koristi u svrhu planiranja i realizacije radnih aktivnosti u Agenciji u skladu sa propisanim zakonskim nadležnostima.

Upravni odbor Agencije upoznat je i sa aktivnostima i učešćem Agencije u okviru projekta „Podrška evropskim agencijama za osiguranje kvaliteta u usklađivanju sa ESG („Supporting European QA Agencies in meeting the ESG“,  SEQA-ESG2), te o predstojećoj savjetodavnoj posjeti evropskih eksperata Agenciji, planiranoj za novembar ove godine.