HEA na Međunarodnoj konferenciji o osiguranju kvaliteta i akreditaciji u Ankari

Potpisan memorandum o razumijevanju sa turskom agencijom za akreditaciju STAR

Od 25. do 26. aprila 2024. godine, u Ankari, na Hacı Bayram Veli Univerzitu, održana je Međunarodna konferencija o osiguranju kvaliteta i akreditaciji  u organizaciji Turskog vijeća za kvalitet visokog obrazovanja (THEQC) u  suorganizaciji nekoliko agencija za osiguranje kvaliteta iz Evrope, Azije i Afrike, među kojima je bila i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA).

Glavna tema konferencije  odnosila se na implementaciju i unapređenje kvaliteta u visokom obrazovanju s ciljem integriranja istraživanja, inovacije, iskustva iz različitih perspektiva u oblasti osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju.

Osim akademske razmjene u oblasti visokog obrazovanja i panel sesiji o aktuelnim pitanjima osiguranja kvaliteta, konferencija je pružila priliku za aktivnu interakciju između učesnika, univerziteta, agencija, mreža, asocijacija za osiguranje kvaliteta na međunarodnom i nacionalnom nivou (ENQA, CEENQA, EQAR, IQA, INQAAHEA...).

U tom smislu predstavnik HEA, pomoćnik direktora za osiguranje kvaliteta prof. dr. Benjamin Muhamedbegović, osim učešća kao panelist, potpisao je u ime HEA Memorandum o razumijevanju sa jednom od turskih agencija za akreditaciju studijskih programa iz društvenih, humanističkih i bazičnih nauka (STAR).


Galerije

HEA na Međunarodnoj konferenciji o osiguranju kvaliteta i akreditaciji u Ankari