Predstavnice Agencije u Rumuniji

27.06.2024, 12:40

Predstavnice Agencije u Rumuniji

U periodu od 12.-13.06.2024. godine, u Rumuniji, Constanta, u organizaciji ARACIS-a, te podršku IMINQA projekta održan je dvodnevni sastanak predstavnika Tematske grupe C za osiguranje kvaliteta (TPG C On QA) u okviru Bologna Implementation Cooperation Group (BICG), na kojem su učestvovale dvije predstavnice Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Tokom ovog dvodnevnog događaja, učesnici su predstavili svoje akcione planove koji se odnose na unapređenje kvaliteta i usklađenost sa ESG,  u skladu sa ključnim obavezama iz oblasti osiguranja kvaliteta.

Pored toga, predstavnici ostale dvije tematske grupe (TPG A i TPG B), koji se odnose na Okvir kvalifikacija i Lisabonsku konvenciju,  upoznali su učesnike sa aktivnostima koje su proveli u prethodne dvije godine, kao i rezultatima.

Takođe, predstavljeni su zaključci Ministarske konferencije koja se održala u Tirani, u maju ove godine, te poruka ENQA-e koja je tom prilikom upućena ministrima Evropskog prostora visokog obrazovanja.

Radne grupe, koje su djelovale u okviru različitih, gore navedenih, tematskih grupa, predstavile su svoje rezultate koji se odnose na:

  • digitalizaciju procesa za osiguranje kvaliteta
  • principe socijalne dimenzije u Evropskom prostoru visokog obrazovanja,
  • fundamentalne principe i vrijednost visokog obrazovanja
  • mikrokvalifikacije u visokom obrazovanju

Predstavnica Evropske komisije je održala prezentaciju o Evropskom sistemu osiguranja kvaliteta i priznavanja, te predstavila nacrt za evropsku diplomu (European degree).

Sa ciljem nastavka rada radnih grupa koje su kreirane u cilju boljeg praćenja implementacije ključnih obaveza u okviru Bolonjskog procesa, razgovarano je novinama u načinu rada, te temama koje će se obrađivati u narednom periodu.