CEENQA donosi Strategiju 2024-2030

10.11.2023, 11:35

Planirana razmjena osoblja QA agencija u 2024. godini

08.11.2023. godine - Upravni odbor CEENQA-e (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education) održao je posljednju planiranu sjednicu u ovoj godini.

Poseban fokus ove sjednice bila je izrada strateškog dokumenta CEENQA Strategija 2024-2030. To će biti i prvi dokument takve vrste od osnivanja ove mreže, koji pokazuje i namjeru CEENQA da uveća svoj značaj i perspektive na prostoru ne samo Centralne i Istočne Evrope, već i šire. U tom smislu će CEENQA,  kako je zaključeno, u 2024. godini potencirati razmjenu osoblja QA agencija članica CEENQA za što su sredstva alocirana u budžetu.

Shodno novoj praksi koja je uvedena prošle godine, CEENQA će do kraja godine, izdati publikaciju na temu, Upravljanje ljudskim resursima u QA Agencijama, koja je bila tema ovogodišnje Generalne skupštine u Astani.

Takođe se raspravljalo o pripremama za održavanje naredne Generalne skupštine i radionice u Bakuu  (Azerbejdžan) 2024. godine na kojoj će centralna tema biti prekogranične akreditacije.