Sastanak u Ministarstvu u Mostaru

Saradnja Agencije i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK

Mostar, 16.04.2024. godine - Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne I Hercegovine, prof. dr Enes Hašić, boravio je u radnoj posjeti Ministarstvu obazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona gdje je  razgovarao sa ministrom prof. dr. Adnanom Velagićem.

Tema sastanka odnosila se na  aktuelna pitanja u osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanja u Bosni i Hercegovini, posebno u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, sa akcentom na postupke akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa. 

“Naš zajednički cilj je  unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja, a sve u cilju stvaranja pretpostavki za integriranje prostora visokog obrazovanja BiH u Evropski prostor visokog obrazovanja, posebno za ostvarivanje pretpostavki za članstvo u Evropskoj asicijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA)“, istakao  je direktor Hašić.

Ministar Velagić je upoznao direktora Hašića sa sa trenutnim stanjem u visokom obrazovanju u Kantonu te istakao da je Ministarstvo počelo raditi na izmjenama zakonskih i podzakonskih akata koji će unaprijediti sistem visokog obrazovanja u HNK.