Delegacija NAT-a u radnoj posjeti Agenciji

Razgovor sa direktoricom i sekretarom NAT-a o temama iz visokog obrazovanja BiH i Srbije

Banjaluka, 26.04.2024. godine –  Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH,  prof. dr Enes Hašić, zamjenici direktora Irena Šiško i Stevo Škrbić sa saradnicima razgovarali su sa predstavnicima Nacionalnog tela za akreditaciju i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT) koji su boravili su u radnoj posjeti Agenciji.

U otvorenom i srdačnom razgovoru sa  direktoricom NAT-a,  prof. dr Ana Šijački i sekretarom Jankom Balšićem, razmijenjene su informacije o sistemu visokog obrazovanja u Srbiji i Bosni i Hercegovini sa akcentom na postupke osiguranja kvaliteta i akreditacije visokoškolski ustanova i studijskih programa.

Dio razgovora bio je  posvećen i aktivnostima u zajedničkom projektu “Podrška evropskim agencijama za osiguranje kvaliteta u ispunjavanju Standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja („Supporting European QA Agencies in meeting the ESG “- SEQA ESG II) kojim koordinira ENQA, a  u kojem učestvuju, između ostalih, NAT i Agencija.

Tokom sastanka razmatrani su i drugi modeli bilateralne saradnje, a posebno kada je u pitanju razmjena stručnjaka za akreditaciju.