Naučno-stručna konferencija u Neumu

22.06.2023, 10:24

„Kvalitet 2023.“

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Univerzitet u Zenici, Fakultet za mašinstvo, kompijuterske nauke i elektrotehniku Sveučilišta u Mostaru, Univerzitet Dicle (Turska), Asocijacija za kvalitet BiH te Institut za privredni inžinjering Zenica bili su  suorganizatori i aktivni učesnici 13. međunarodne naučno-stručne konferencije “QUALITY 2023” od 19. do 21. juna u Neumu. Ove godine je bilo ukupno 80 prijavljenih radova u zborniku radova sa konferencije  od čega 69 naučnih radova od 175 autora i koautora iz sedam zemalja.

Novina u odnosu na konferencije ranijih godina jeste da se Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, pojavljuje kao suorganizator Konferencije, a posebno u organizaciji sesije na aktualnu temu: Izazovi u realizaciji preporuka ENQA panela.

Ova sesija je okupila je i  predstavnike Slovenačke agencije za osiguranje kvaliteta (NAKVIS), Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Svjetskog univerzitetskog servisa BiH, Federalnog ministarstva obrazovanja, Sveučilišta Hercegovina i dr. 

Zaključci konferencije za koje je zadužena posebna komiisja će u narednim danima biti izrađeni i poslani medijima, Ministarstvu civilnih poslova BiH, Rektorskoj konferenciji BiH, Centru za informiranje i priznavanje BiH i nadležnim obrazovnim vlastima u BiH.

Prezentacije


Galerije

Naučno-stručna konferencija "Quality 2023" , Neum, 19.-21. jun 2023. godine