Održane online obuke za stručnjake za akreditaciju

30.05.2024, 12:07

Predstavnici akademske zajednice iz BiH, predstavnici privrede i prakse i predstavnici studenata sa Liste stručnjaka Agencije

Banjaluka, 30.05.2024. godine - Prilagođavajući se modernim trendovima digitalizacije osiguranja kvaliteta, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH je u periodu od 08.05. do 30.05.2024. godine provela je  više online (teorijskih) obuka za stručnjake iz  kategorija, predstavnici akademske zajednice iz BiH, predstavnici privrede i prakse i predstavnici studenata sa Liste stručnjaka Agencije.

Obuke su provedenе putem platforme Adobe Connect Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine. Ova platforma omogućava niz opcija za visok nivo interakcije učesnika i edukatora. Nakon svake prezentacije stručnjaci su odgovarali na određen broj pitanja, te imali mogućnost diskusije po svakoj temi, kao i evaluacije provedene obuke.

Teme obuka definisane su Priručnikom za obuke stručnjaka i odnosile su se na: 

Zakonski okvir i sistem visokog obrazovanja u BiH (terminologija, procedure, učesnici),

Pravilnici i hodogram o postupku akreditacije  definiran aktima Agencije i nadležnih obrazovnih vlasti,

Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini,

Primjer Izvještaja sa ocjenom ispunjenosti kriterija,

Tok posjete visokoškolskoj ustanovi i profesionalno postupanje u procesu akreditacije.

Kvalitetnija i efikasnija obuka stručnjaka jedan je od preduslova za realizaciju  preporuke ENQA Panela koje se odnose na standarde ESG 2.4 Stručnjaci u postupku evaluacije i ESG 2.6 Izvještavanje.

S istim ciljem Agencija planira provesti i praktične obuke stučnjaka uživo, gdje će se simulirati posjeta komisije stručnjaka visokoškolskoj ustanovi i intervjuii sa zainteresiranim stranama.